სოფლის მეურნეობა (2018 წლის I კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)

თარიღი: 18 მაისი 2018