ბიზნეს სექტორი

თარიღი: 15 ოქტომბერი 2010

ოფიციალურად დეკლარირებული მონაცემებით, 2009 წელს საწარმოთა მთლიანმა ბრუნვამ20302.2, ხოლო პროდუქციის მთლიანმა გამოშვებამ – 11003.1 მილიონი ლარი შეადგინა.


წელი