საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის I კვარტალი, წინასწარი)

თარიღი: 19 ივნისი 2018

წელი