სოფლის მეურნეობა (2018 წლის II კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)

თარიღი: 17 აგვისტო 2018


წელი