ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის აგვისტო

თარიღი: 28 სექტემბერი 2018

წელი