დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში, 2018

თარიღი: 15 ოქტომბერი 2018

წელი