ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის სექტემბერი

თარიღი: 30 ოქტომბერი 2018

წელი