საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით (2017 წელი, დაზუსტებული)

თარიღი: 15 ნოემბერი 2018

წელი