2010 წლის ოქტომბრის ინფლაცია საქართველოში

თარიღი: 5 ნოემბერი 2010

წელი