საქსტატმა მრავალინდიკატორული კლასტერული გამოკვლევა MICS6-ის საველე სამუშაოები დაასრულა

თარიღი: 21 დეკემბერი 2018

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა მრავალინდიკატორული კლასტერული გამოკვლევა MICS6-ის საველე სამუშაოები დაასრულა. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით დღეს საქსტატში კვლევის საზედამხედველო კომიტეტის სხდომა გაიმართა, რომელსაც ესწრებოდნენ სახელმწიფო უწყებებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელები. 

მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი შინამეურნეობათა გამოკვლევის - „მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის“ საველე სამუშაოები საქსტატმა 21 სექტემბერს დაიწყო და სამი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. საველე სამუშაოების შედეგად ქვეყნის მასშტაბით შეგროვდა მონაცემები ოჯახების, ბავშვების და ქალების მდგომარეობის შესახებ, განათლების, ჯანდაცვის, ბავშვის განვითარების და ბავშვზე ზრუნვის, აღზრდის, ადრეული ქორწინების, ენერგიის მოხმარების, გარემოს დაცვის და ინფრასტრუქტურის, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების, დევნილებისა და ეროვნული უმცირესობების მდგომარეობის შესახებ. შემოწმდა წყლის ხარისხი და მოხდა ანალიზის აღება ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობასთან დაკავშირებით. კვლევაში ჩართული იყო სულ 14120 შინამეურნეობა. 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურმა კვლევა, გაეროს ბავშვთა ფონდისა და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერით ჩაატარა. კვლევის ფინანსურ მხარდაჭერა ასევე უზრუნველყვეს: შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტომ (SIDA), ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ (USAID), საფრანგეთის განვითარების სააგენტომ (AFD), შვეიცარიის განვითარების თანამშრომლობის სააგენტომ (SDC), გაეროს მოსახლეობის ფონდმა (UNFPA), გაეროს განვითარების პროგრამამ (UNDP), მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ (WHO), მსოფლიო ბანკმა და იტალიის ეროვნული ჯანდაცვის ინსტიტუტმა. 
„მიქსი საქართველო 2018“ -ის შედეგები, რომელიც 2019 წლის აპრილში გამოქვეყნდება. 
კვლევის შედეგები ხელს შეუწყობს საქართველოს მთავრობას დაგეგმოს და შეიმუშაოს მონაცემებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, რაც გააუმჯობესებს დაუცველი ოჯახებისა და ბავშვების ცხოვრებას და ხელს შეუწყობს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევას.
 

წელი