საქართველოს პარლამენტში საქსტატთან არსებული საბჭოს წევრთა კანდიდატურების განხილვა დაიწყო

თარიღი: 11 თებერვალი 2010

წელი