საერთაშორისო ექსპერტთა ვიზიტი საქსტატში

თარიღი: 22 ნოემბერი 2010

წელი