მთლიანი შიდა პროდუქტი 2009 წელს (დაზუსტებული)

თარიღი: 30 ნოემბერი 2010

2009 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა, დაზუსტებული მონაცემებით, მიმდინარე ფასებში 17 986.0 მლნ. ლარი შეადგინა.....

წელი