2010 წლის ნოემბრის ინფლაცია საქართველოში

თარიღი: 6 დეკემბერი 2010

წელი