2010 წლის იანვრის ინფლაცია საქართველოში

თარიღი: 6 თებერვალი 2010

წელი