საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ევროპის გეოსტატისტიკოსთა ფორუმის (EFGS) წევრი გახდა

თარიღი: 23 დეკემბერი 2010

წელი