საქართველოს პარლამენტმა საქსტატის საბჭოს კანდიდატურები დაამტკიცა

თარიღი: 13 თებერვალი 2010

წელი