2010 წლის დეკემბრის ინფლაცია საქართველოში

თარიღი: 5 იანვარი 2011

წელი