ინფლაცია საქართველოში, 2011 წლის იანვარი

თარიღი: 4 თებერვალი 2011

წელი