ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2019 წლის იანვარი

თარიღი: 28 თებერვალი 2019

წელი