ბიზნეს სექტორი, 2018 წლის IV კვარტალი

თარიღი: 6 მარტი 2019

წელი