საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2018 წლის IV კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოველეობის შესახებ)

თარიღი: 19 თებერვალი 2019

წელი