სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2019 წლის I კვარტალი)

თარიღი: 20 მაისი 2019

წელი