შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები (2018 წლის წლიური)

თარიღი: 24 მაისი 2019

წელი