პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 10 ივნისი 2019

წელი