სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2018 წელი)

თარიღი: 14 ივნისი 2019

წელი