საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2019 წლის I კვარტალი

თარიღი: 19 ივნისი 2019

წელი