ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები 2018 წელი

თარიღი: 31 ივლისი 2019

წელი