საქსტატი ინფლაციის დამატებითი მაჩვენებლის გამოქვეყნებას იწყებს

თარიღი: 2 აგვისტო 2019

ბოლო წლების განმავლობაში, საქართველოში თამბაქოს პროდუქციაზე აქციზის განაკვეთის ზრდამ, განაპირობა შესაბამისი პროდუქციის ფასების მკვეთრი მატება, რამაც თამბაქოს პროდუქციის მოხმარებაში გამოიწვია მნიშვნელოვანი ცვლილებები და გარკვეული ზეგავლენა იქონია ინფლაციის მაჩვენებელზე.

 

აღნიშნულის გათვალისწინებით, ინფლაციის მაჩვენებლიდან აქციზის გადასახადის ზრდით გამოწვეული ეფექტის გამოყოფის მიზნით, საქსტატი ინფლაციის არსებული ძირითადი მაჩვენებლის პარალელურად, ახალი ინდიკატორის - თამბაქოს გარეშე ინფლაციის გაანგარიშებას და გამოქვეყნებას იწყებს.

 

ახალი ინდიკატორი იმავე მეთოდოლოგიით გაიანგარიშება, რაც გამოიყენება ინფლაციის ძირითადი მაჩვენებლის გაანგარიშებისას, იმ განსხვავებით, რომ მას საფუძვლად უდევს სამომხმარებლო კალათა თამბაქოს პროდუქციის გამორიცხვით.

 

აღსანიშნავია, რომ მსგავსი პრაქტიკა საერთაშორისო დონეზე არის მიღებული და მიზნად ისახავს ისეთი ინდიკატორის შექმნას, რომელიც ასახავს ქვეყანაში არსებულ ინფლაციურ პროცესებს, საგადასახადო სისტემაში ცვლილებების ეფექტის გარეშე.

 

თამბაქოს გარეშე ინფლაციის მაჩვენებელი სასარგებლო იქნება ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელებისას, ასევე სხვადასხვა სფეროს მკვლევარებისა და ექსპერტებისთვის.

 

წელი