პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის წლიური, დაზუსტებული)

თარიღი: 15 აგვისტო 2019