სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2019 წლის II კვარტალი)

თარიღი: 19 აგვისტო 2019

წელი