საქსტატმა საწარმოთა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის წლიური სტატისტიკური გამოკვლევა დაიწყო

თარიღი: 18 მარტი 2011