საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2019 წლის II კვარტალი)

თარიღი: 3 სექტემბერი 2019

წელი