საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2010 წელს

თარიღი: 21 მარტი 2011

2010 წლის წლიური მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ წინა წლის მიმართ 6.4 პროცენტი შეადგინა. ხოლო დეფლატორის ზრდა 8.7 პროცენტის დონეზე დაფიქსირდა. ამავე პერიოდში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 20 791.3 მლნ. ლარი შეადგინა, რაც 15.6 პროცენტით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.

წელი