საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)

თარიღი: 19 სექტემბერი 2019

წელი