სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის აგვისტო

თარიღი: 20 სექტემბერი 2019

წელი