საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2010 წლის IV კვარტალი

თარიღი: 21 მარტი 2011

2010 წლის IV კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა წინა წლის შესაბამისი კვარტალის მიმართ 6.0 პროცენტის დონეზე დაფიქსირდა, ხოლო დეფლატორის ზრდამ 11.0 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 6 058.2 მლნ. ლარი შეადგინა, რაც 17.6 პროცენტით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.....

წელი