ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის სექტემბერი

თარიღი: 3 ოქტომბერი 2019

წელი