არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლები (2018 წლის გამოკვლევის ძირითადი შედეგები)

თარიღი: 15 ოქტომბერი 2019

წელი