სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის სექტემბერი

თარიღი: 21 ოქტომბერი 2019

წელი