საქსტატი ინფორმაციული ტექნოლოგიების შეფასების მისიას მასპინძლობს

თარიღი: 6 ნოემბერი 2019

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში მიმდინარე კვირის განმავლობაში, ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროგრამული და სისტემური მდგრადობისა და უსაფრთხოების შეფასების მიზნით, საერთაშორისო ექსპერტთა მისია იმყოფება.

 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სექტორული შეფასება წარმოადგენს გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიისა (UNECE) და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის (EFTA) ახალ ინიციატივას, რომლის პირველ ბენეფიციარს საქსტატი წარმოადგენს. 

 

მისიის შემადგენლობაში შედიან, როგორც გაეროს ექსპერტები, ისე ევროკავშირის ცალკეული ქვეყნების სტატისტიკის სამსახურების წარმომადგენლები და დამოუკიდებელი ექსპერტები. 

 

მისიის ფარგლებში დაგეგმილია სამუშაო შეხვედრების გამართვა როგორც ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებლებელ უწყებებთან, ისე სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებლებთან.  

 

საერთაშორისო ექსპერტების მიერ, საქსტატში არსებული ინფორმაციული ტექნოლოგიების მდგომარეობის შეფასებას და მისი გაუმჯობესების მიმართულებით წარმოდგენილ რეკომენდაციებს, უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ქვეყანაში ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების პროცესებში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და აქედან გამომდინარე, რესურსების ეფექტიანად გამოყენების, უსაფრთხოების სისტემების განვითარებისა და  მდგრადობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით.

 

წელი