მთლიანი შიდა პროდუქტი, 2018 წელი

თარიღი: 15 ნოემბერი 2019

წელი