სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2019 წლის III კვარტალი)

თარიღი: 19 ნოემბერი 2019

წელი