სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის ოქტომბერი

თარიღი: 20 ნოემბერი 2019

წელი