ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2019/2020 სასწავლო წელი)

თარიღი: 2 დეკემბერი 2019

წელი