საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2019 წლის III კვარტალი)

თარიღი: 4 დეკემბერი 2019

წელი