პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 9 დეკემბერი 2019

წელი