რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი, 2018 წელი

თარიღი: 25 დეკემბერი 2019