ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის დეკემბერი

თარიღი: 3 იანვარი 2020

წელი