ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ, 2019 წელს

თარიღი: 30 იანვარი 2020

წელი